23
Aug 2016
1 Nieuwe persberichten

Vier weken nadat THE ART OF BANKSY in de Amsterdamse Beurs van Berlage de deuren opende, heeft de meest waardevolle Banksy-collectie die ooit bijeen is gebracht in de wereld al 30.000 geïnteresseerden getrokken. Pers en publiek zijn zeer enthousiast over de baanbrekende expo, die de bezoekers doet voelen alsof ze door het Londen van de illustere street artist bewegen. Daarnaast kunnen bezoekers vanaf vandaag tot en met 31 juli kans maken op het Banksy's kunstwerk Di Faced Tenner, de zeldzame variant op het Britse 10 bankbiljet met de afbeelding van Princess Diana en het onderschrift Banksy of England. Banksy heeft deze biljetten in 2004 tot een waarde van 1.000.000 laten drukken en onder andere uitgedeeld aan het publiek op het Notting Hill Carnival en The Reading Festival.

De belangstelling voor de tentoonstelling overtreft de verwachtingen. Het extreem succesvolle openingsweekend werd gekenmerkt door een stortvloed aan media-aandacht op televisie, radio, online en in print. Voor THE ART OF BANKSY, dat de volledige kelderverdieping van de Beurs van Berlage in beslag neemt, zijn bijna 100 originele werken bijeen gebracht van de mysterieuze Britse kunstenaar, annex activist. Het werk is opgesteld in een spraakmakende setting, waarbinnen bezoekers zich tevens wanen in een Londens metrostation. Ook loopt men door een reconstructie van Banksy's atelier en kan men een eigen kunstwerk in Banksy stijl maken op de digitale graffiti wall.

Hoewel wereldwijd actief, is het werk van de anoniem opererende en met zijn provocatieve werk tot de verbeelding sprekende 'street art'-kunstenaar Banksy's werk nooit in Nederland op muren of in straten verschenen. THE ART OF BANKSY maakt het iconische werk voor het eerst op brede schaal voor de Nederlandse liefhebbers toegankelijk. Het tentoongestelde werk is zowel humoristisch als uitdagend en geeft bezoekers nog wekenlang voer tot nadenken. "De pop-up expo met een boodschap", zo kopte De Telegraaf. "Het werk van Banksy is zo krachtig dat het prima van de straat naar de muren van een tentoonstellingsruimte gehaald kan worden", schrijft Mixed Grill. Cosmopolitan:"Een must voor elke art-lover. Get inspired!"

THE ART OF BANKSY is een project van Brand New Expo, het nieuwe bedrijf van entertainmentindustrieveteranen Martijn Beenen en Paul Koster. Brand New Expo heeft zichzelf tot doel gesteld om op jaarbasis twee expo's naar Nederland of Europa te brengen die zowel een onvergetelijke ervaring zijn voor het publiek, als de hersens prikkelen. THE ART OF BANKSY is binnen die doelstelling een gedroomd project gebleken, dat bij een breed publiek aanslaat. THE ART OF BANKSY is nog tot en met 30 september in de Beurs Van Berlage te bezoeken.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat vervoersbedrijf HTM discrimineerde door een broer en zus in een elektrische rolstoel niet toe te laten in de stadsbussen. Het College baseert zich op de gelijkebehandelingswetgeving voor mensen met een beperking (WGBH/CZ). Hierin is vastgelegd dat busmaatschappijen verplicht zijn om bussen zodanig aan te passen dat mensen met een handicap er zelfstandig en onbelemmerd gebruik van kunnen maken. Dat is een belangrijke voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Dit najaar onderzoekt het College hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van bussen in Nederland.

HTM beweert dat elektrische rolstoelen vanwege hun gewicht een veiligheidsrisico kunnen vormen in de bus voor de personen in de rolstoel en de medepassagiers. HTM baseert zich op een inschatting, maar heeft dat risico niet aangetoond. Daarbij mag iemand in een rolstoel alleen geweigerd worden in de bus als de rolstoel niet voldoet aan de Europese richtlijnen. De elektrische rolstoelen in deze zaak voldeden daar wel aan. De busmaatschappij heeft ook een beroep gedaan op de algemene voorwaarden voor stads- en streekvervoer, waarin zou staan dat het verboden is om elektrische rolstoelen mee te nemen in de bus. Deze voorwaarden, of in ieder geval de manier waarop HTM de voorwaarden heeft geïnterpreteerd, zijn in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving en moeten daarom buiten toepassing worden gelaten. Alternatief vervoer dat HTM heeft aangeboden, namelijk de taxibus, voldoet niet. Een taxibus moet namelijk van tevoren worden besteld en dat is niet het geval bij een stadsbus. Daarmee kunnen mensen in een rolstoel niet zelfstandig en onbelemmerd van het openbaar vervoer gebruik maken.

Geen onderscheid voor mensen met een beperking
Op 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer groen licht gegeven voor de bekrachtiging van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Met de inwerkingtreding van het Verdrag is de overheid verplicht om de specifieke belemmeringen van personen met een beperking weg te nemen en moeten onder andere openbaarvervoerbedrijven discriminatie uitbannen. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving en implementatie van het Verdrag in Nederland en stimuleert dat de rechten van mensen met een beperking in de praktijk worden toegepast. Vanuit deze rol oordeelt het College bij klachten over discriminatie, wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de toegankelijkheid van bussen en brengt het College adviezen uit aan betrokken partijen (gemeenten, ministeries, brancheorganisaties) over het te voeren beleid.

Een derde van de 65-plussers wil dat winkelen in de supermarkt gemakkelijker en aangenamer wordt. Met bredere gangpaden, hulp bij het inpakken of tillen van zware boodschappen en aanwezigheid van toiletten. Dit blijkt uit onderzoek dat ouderenorganisatie KBO deed onder 850 Nederlandse 65-plussers.

Directeur Manon Vanderkaa: "Supermarkten nemen een belangrijke positie in, midden in de samenleving. Dagelijks bezoeken ruim 4 miljoen klanten een supermarkt, waaronder veel ouderen. Vandaar ons onderzoek naar hun seniorvriendelijkheid".

Plus aan kop
De respondenten werden gevraagd naar respectievelijk de vriendelijkheid van het personeel, speciale service voor senioren, ruimte en bewegwijzering, bereikbaarheid en parkeren, het betaalgemak en veiligheid. De supermarkten in Nederland scoren onder de doelgroep 65-plus allemaal een ruime voldoende: op alle onderdelen samen een 7,8 als gemiddeld rapportcijfer. Supermarktketen Plus gaat met 8,4 aan kop, gevolgd door Jumbo met een 7,9.

Aldi (4,8) en DeKamarkt (5,2) scoren een onvoldoende op één onderdeel, namelijk de speciale service voor senioren, zoals het dragen van zware boodschappen en thuisbezorging. Het gemiddelde van alle supermarkten samen bedraagt op dit item een 6,4. "Vooral dit onderdeel kan nog worden verbeterd", aldus Manon Vanderkaa. "Senioren kunnen wel wat hulp gebruiken bij het sjouwen, bijvoorbeeld naar hun auto." Ook de aanwezigheid van toiletten is een belangrijk punt voor ouderen.

Senioren bezoeken de supermarkt gemiddeld tweeënhalf keer per week. Een derde van de senioren heeft een vaste dag, het meest op vrijdag (24%) en donderdag (20%). Verder hebben vier van de tien 65-plussers een voorkeurstijdstip om naar de supermarkt te gaan, het meest in de ochtend van 10 tot 11 (27%), 9 tot 10 (24%) en van 11 tot 12 (19%).

Ergernissen
Vier van de tien senioren ergeren zich wel eens in de supermarkt, het meest aan de wachtrijen bij de kassa (23%), slecht voorraadbeheer (16%) en andere klanten (10%). Bij die andere klanten is de grootste ergernis het winkelwagentje dat in de weg staat (33%) en voordringen bij de kassa (16%). En een op de tien senioren voelt zich soms opgejaagd in de supermarkt door andere klanten.

Albert Heijn het meest bezocht
De supermarkt die door de senioren het meest wordt bezocht is Albert Heijn (29%) gevolgd door Jumbo (15%), Lidl (11%), Dirk (9%), Plus (6%), Aldi (6%), DeKaMarkt (5%), Deen (3%), Hoogvliet (3%), Coop (3%) en Emté (3%).

Betuttelen?
45% van de senioren vindt het doorgaans gezellig om de supermarkt te bezoeken en 38% vindt het een goed plan van Albert Heijn om in zijn winkels speciaal te gaan letten op de gezondheid en het welzijn van oudere klanten. 33% vindt dit betuttelend.

Alcohol, bewerkt vlees en overgewicht zijn voor het eerst in verband gebracht met maagkanker. Dat blijkt uit het grootste onderzoek naar maagkanker ooit. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt vandaag de nieuwe bevindingen over risico's voor maagkanker bekend.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds publiceert vandaag een nieuw rapport met bevindingen uit grootschalig onderzoek naar de rol van voeding en leefstijl bij maagkanker. Het is het grootste onderzoek op dit gebied sinds het kankerpreventierapport uit 2007. Uit het nieuwe rapport blijkt dat het drinken van 3 of meer alcoholische dranken per dag het risico op maagkanker verhoogt. Dit verband kwam sterker naar voren bij zowel mannen als rokers. Voor het eerst is er ook sterk bewijs dat het eten van bewerkt vlees het risico op maagkanker verhoogt. Eerder was al bekend dat bewerkt vlees de kans op darmkanker vergroot.

Ook nieuw is de bevinding dat overgewicht een belangrijke risicofactor is voor maagkanker. Eerst was er sterk wetenschappelijk bewijs dat overgewicht het risico op 10 verschillende vormen van kanker verhoogt. Nu wordt maagkanker toegevoegd aan de lijst van kankersoorten die in verband staan met overgewicht. Voor het nieuwe rapport is wereldwijd onderzoek naar voeding, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en het risico op maagkanker geanalyseerd. In totaal zijn er 89 studies meegenomen in de analyse met gegevens van meer dan 17,5 miljoen mensen waarvan bijna 77.000 mensen met maagkanker.

Elk jaar krijgen ongeveer 1.500 mensen in Nederland de diagnose maagkanker. Omdat de ziekte vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt is 5 jaar na de diagnose nog maar 20 procent van de patiënten in leven. Maagkanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en de meeste patiënten zijn ouder dan 60 jaar. Wetenschappers schatten dat elk jaar ongeveer 17 procent van de nieuwe gevallen van maagkanker voorkomen kan worden door geen alcohol te drinken, geen bewerkt vlees te eten en een gezond gewicht te behouden.

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: "De belangrijke rol van onze voeding en leefstijl bij de preventie van kanker wordt steeds duidelijker. Dit nieuwe rapport over maagkanker geeft ons meer inzicht in hoe we de kans op deze vorm van kanker kunnen verkleinen door gezonde keuzes te maken. Het levert een mooie bijdrage aan de stand van wetenschap over kanker en praktische handvatten voor kankerpreventie."

Kampen, 9 juni 2016 - De crisis mag dan achter de rug zijn, Nederlandse golfclubs hebben in toenemende mate te maken met wanbetalers. Contributieachterstanden tot 2000 euro komen regelmatig voor en steeds meer clubs schakelen een incassobureau in. Ook worden steeds vaker lidmaatschappen opgezegd.

Dat blijkt uit een onderzoek onder clubmanagers en bestuursleden van veertig Nederlandse golfverenigingen, dat studenten van de Hanzehogeschool hebben uitgevoerd in opdracht van Straetus Incasso Nederland. In het verleden werden onbetaalde facturen vaak met de mantel der liefde bedekt, maar diverse golfclubs geven aan dat dit geen optie meer is, gezien hun wankele financiële positie. Bij betalingsachterstanden volgt in alle discretie een gesprek met de wanbetaler om een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan rest er geen andere optie dan de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

Uit het onderzoek blijkt verder dat steeds meer golfclubs de verplichting voor nieuwe leden om obligaties van de club aan te kopen afschaffen. Enerzijds omdat hun leden minder kapitaalkrachtig zijn, anderzijds om de drempel voor het lidmaatschap te verlagen. ,,Nieuwe leden hebben vaak niet het geld om voor 20.000 euro een obligatie te kopen. Bij sommige clubs kun je die dan in termijnen van vijf jaar betalen, maar met name jongere golfverenigingen stellen dit niet meer verplicht," zegt directeur Crijn Janssen van Straetus Nederland.
De contributies bedragen gemiddeld 1000 tot 2000 euro per jaar, met uitschieters naar boven en beneden, maar ook die worden steeds vaker niet betaald. Clubs weten steeds beter hiermee om te gaan, zodat de schulden niet te hoog oplopen, maar achterstanden van 2000 euro komen nog geregeld voor. ,,De clubs voelen de pijn van deze non-betalingen direct in de liquide middelen," stelt Janssen.

Clubs bieden tegenwoordig ook de mogelijkheid om de contributie in termijnen te betalen. ,,Helaas maken we daardoor extra kosten en moeten we wel vaak achter deze termijnen aan. Ook is het een optie om een goedkoper lidmaatschap aan te gaan om 9 holes te lopen. Dit is uniek en zorgt voor meer nieuwe leden. Zowel financieel als qua tijd is dit een interessant model voor onze leden," zegt een clubmanager uit Twente.
Straetus heeft veel golfclubs als klant. In 2012 liet het incassobureau eenzelfde onderzoek uitvoeren. Toen werd het toenemend aantal wanbetalers bij golfclubs vooral toegeschreven aan de crisis. Het nieuwe onderzoek is grootschaliger ingezet. Nu blijkt dat de incassoproblemen structureel zijn en de financiële positie van veel golfclubs in gevaar brengen. Janssen: ,,De cashflowproblemen zijn steeds vaker onderwerp van gesprek binnen de besturen van golfclubs."

De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing . Zij moeten voor de start van de nieuwe subsidieperiode een nieuw plan indienen. In een aantal gevallen adviseert de raad een nog onvervulde plek in de BIS opnieuw open te stellen. In totaal hebben de instellingen voor ongeveer 250 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is ruim 220 miljoen euro per jaar beschikbaar.

In het advies motiveert de raad welke culturele instellingen volgens hem vanaf 2017 in aanmerking komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Er zijn 118 aanvragen door de raad beoordeeld op basis van de criteria kwaliteit, educatie en participatie, maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische spreiding. Het gaat om subsidieaanvragen van zeer uiteenlopende culturele organisaties: van symfonieorkesten tot musea, van jeugdtheatergezelschappen tot presentatie-instellingen. De raad heeft bij de beoordeling van de aanvragen ook het functioneren van de instelling in de afgelopen periode betrokken.

Instellingen die deel willen uitmaken van de culturele basisinfrastructuur, de ruggengraat van het Nederlandse cultuurbestel, hebben zich na de bezuinigingen van de afgelopen jaren knap herpakt. De raad vindt dat zij over het algemeen goede plannen hebben ontwikkeld en ook over hun artistieke niveau is de raad meestal tevreden. Maar achter de schermen laten de geslonken budgetten wel diepe sporen na: het zijn vooral de makers, kunstenaars en het personeel die financieel de klappen opvangen. Zij werken vaker in deeltijdaanstellingen, als zzp'er en voor relatief zeer lage vergoedingen.

De raad is enthousiast over de aandacht die de instellingen besteden aan talentontwikkeling en educatie - zowel gericht op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs als op volwassenen of senioren. Hij is van mening dat cultuuronderwijs een stevige plek verdient in het curriculum. De raad vindt dat de instellingen zich wel meer moeten inspannen om een publiek te trekken dat een betere afspiegeling vormt van de veranderende bevolkingssamenstelling in Nederland. Dat geldt overigens ook voor de vaak onevenwichtige samenstelling van de raden van toezicht. In hun plannen besteden de meeste instellingen nog te weinig aandacht aan diversiteit; ook de manier waarop zij invulling geven aan de Code Culturele Diversiteit is vaak beperkt. De jeugdtheatergezelschappen en filmfestivals vormen hierop een positieve uitzondering.

Minister Bussemaker (OCW) heeft bij de samenstelling van de BIS gekozen voor rust en stabiliteit. De raad heeft begrip voor deze keuze, maar is wel van mening dat de rijkssubsidiëring van het cultuurbestel toe is aan een herijking. Trends en ontwikkelingen in en buiten de cultuursector maken het nodig de functie van de BIS en cultuurfondsen opnieuw helder te beschrijven en meer in verband te brengen met het lokale cultuurbeleid. De raad stelt de volgende stappen voor:

- Ga opnieuw na welke voorzieningen er binnen en tussen disciplines minimaal aanwezig moeten zijn in een landelijke, culturele basisinfrastructuur.
- Bepaal welke ondersteunende functies (bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, cultuureducatie, digitalisering) landelijk nodig zijn voor een florerend cultureel klimaat
- Nodig stedelijke regio's uit met plannen te komen voor een regionale, culturele infrastructuur. De raad ziet in dit opzicht al interessante initiatieven in het land. Verleen als Rijk, naast directe financiering aan BIS-instellingen, medefinanciering aan deze plannen als ze voldoen aan vooraf te stellen criteria.

De raad komt volgend jaar al met sectoradviezen, onder meer op het gebied van film, muziek en beeldende kunsten. Ook zal hij advies uitbrengen over de beleidsopties om stedelijke regio's meer centraal te stellen in het cultuurbeleid. Voor een investeringsagenda verwijst de raad naar de eerder gepubliceerde 'Agenda Cultuur'.

Beleidsmatig gezien is de komende periode een tijd van transitie, artistiek gezien een tijd waarnaar de raad reikhalzend uitkijkt. De subsidieaanvragen die hij heeft beoordeeld, laten eens te meer zien dat er in Nederland een hoogwaardig en divers aanbod van kunsten is. Een aanbod waarvan de raad van harte wenst dat het door velen gezien en gekoesterd zal worden.

15 mei werd meer dan 20 jaar geleden door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale Wereldfamiliedag. Op deze dag wordt speciaal aandacht gevraagd voor de onmiskenbare waarde van familie voor kinderen. SOS Kinderdorpen en Attractie- en Vakantiepark Slagharen trapte op deze bijzondere dag daarom hun samenwerking af en organiseerde een evenement om stil te staan bij het belang van familieliefde.

Op een groot krijtbord werden bezoekers gevraagd om op te schrijven wat familie voor hen betekent. Beide directeuren namen met twee voormalig SOS kinderen het voortouw. "We zien in ons dagelijks werk bij SOS Kinderdorpen hoe belangrijk familie is voor kinderen. Familie is de basis, want wat een kind leert, geeft het door." Omdat het een feestelijke dag was zong Junior Songfestivalfinaliste Guusje haar lied Talk About Love .

Wat betekent familie voor de bezoekers? Een greep uit de reacties:

Familie is ....
-jezelf kunnen zijn
-thuiskomen
-een stevig fundament voor de rest van je leven
-a candle in the wind
-Je steunpilaar
-alles!

Familie moet je vieren
Meer dan twintig jaar geleden riepen de Verenigde Naties 15 mei uit tot "the International Day of Families", ofwel Wereldfamiliedag. Deze dag grijpt SOS Kinderdorpen jaarlijks aan om de onmiskenbare waarde van familieliefde te onderstrepen. Directeur Margot Ende van SOS Kinderdorpen: 'Anders dan Vader- en Moederdag wordt Wereldfamiliedag nauwelijks gevierd in Nederland. De meeste Nederlanders zijn nog niet bekend met het bestaan van deze dag. Wij willen daar als SOS Kinderdorpen verandering in brengen. Het zou mooi zijn als alle Nederlandse families deze dag vieren en extra stil staan bij het belang van familieliefde. Dat doen we immers ook op Vader- en Moederdag. We zien in ons dagelijks werk bij SOS Kinderdorpen in ons hoe belangrijk familie is voor kinderen. Familie is de basis, want wat een kind leert, geeft het door. Het is daarom fantastisch dat we in Slagharen aandacht kunnen vragen voor Wereldfamiliedag en natuurlijk voor ons werk voor kinderen zonder familie".

Over Attractie- en Vakantiepark Slagharen en SOS Kinderdorpen
Vanaf 2016 slaan Attractie- en Vakantiepark Slagharen en SOS Kinderdorpen de handen ineen. Slagharen gaat het werk van SOS Kinderdorpen met verschillende acties ondersteunen. Niels Dijkstra, Commercieel directeur van Attractie- en Vakantiepark Slagharen: "De voorwaarde die we stellen bij het kiezen van een goed doel is dat het om kinderen gaat. Wij richten ons het hele jaar, dag in dag uit op kinderen en we zien dan ook dagelijks blije families in ons park. Wij geloven net als SOS Kinderdorpen dat de ontwikkeling van kinderen een voorwaarde is voor een betere toekomst. En dat de liefde van een familie de belangrijkste basis is voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom steunen wij graag SOS Kinderdorpen".

Over SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen zet zich al 65 jaar in voor kinderen zonder ouders of veilig thuis, en doet dat vanuit Nederland alweer 50 jaar. De internationale kinderhulporganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, maar als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Kijk voor meer informatie op: www.soskinderdorpen.nl

voordekunst, het crowdfundplatform voor de creatieve sector, heeft de magische grens van 10 miljoen aan donaties overschreden. Het platform begon eind 2010, en groeide uit tot het grootste online donatieplatform van Nederland. Iedereen kan op voordekunst.nl een eigen project aanmaken en een publiek bij het project betrekken en hen bij laten dragen aan de realisatie ervan.

Op dit moment staan er 119 projecten op voordekunst.nl, in 10 verschillende disciplines, die actief een beroep doen op mensen die cultuur willen ondersteunen. Dat kan via voordekunst snel, gemakkelijk en veilig.

Impact van voordekunst:
100.334 donateurs doneerden gezamenlijk 10.026.671,- euro waarmee 1.776 projecten van 1.716 talentvolle makers succesvol zijn gefinancierd. Het aantal terugkerende makers én donateurs groeit en het platform voorziet hiermee ook daadwerkelijk in een behoefte van zowel vraag én aanbod

1750+ succesvolle projecten
Succesvolle projecten verschillen van hoge doelbedragen zoals K-otic's Reünie, Jan-Dirk van der Burg's 'Tweetbundels' tot kleine doelbedragen zoals voor de eerste editie van 'Karaat', een magazine rond ambacht en materialen.
Projecten werden opgezet door instellingen als EYE, Metropole Orkest en De Kleine Komedie, maar ook door individuele makers. Ruim 80% van de projecten die live kwam, wist het doelbedrag daadwerkelijk te behalen, soms zelfs te verdubbelen.

Wat donateurs zeggen over voordekunst:
"Ik kan echt vrolijk worden van die projecten." - Monique Busman

"Het gaat om projecten waar goed over is nagedacht, waarvan makers vinden dat het er gewoon moeten komen. De eigen uren zijn meestal niet eens begroot." - Cinthia de Neef

"De cultuur zit in een moeizame hoek, maar op deze manier kunnen de mensen betrokken raken en kunst in alle vormen en maten stimuleren. Je kunt een steentje bijdragen aan waar je plezier aan beleeft." - Jaap Hoogenhout

Wat makers zeggen over voordekunst:
"Het is ook een goede manier om publiek te betrekken bij je werk. Het project kan zo tot leven komen. Doordat mensen het proces kunnen volgen, is de kans groter dat ze uiteindelijk komen kijken." - Beeldend kunstenaar Levi van Veluw

"Het is verkoop, promotie en directe financiering. Dat vond ik wel tof om te merken. Bij crowdfunding krijg je publiek en geld tegelijk." - Illustrator Ruben Steeman

"Mijn cd heb ik, anders dan mijn debuut-CD, dankzij crowdfunding kunnen maken zonder concessies te doen." - Pianiste Daria van den Bercken

Stichting voordekunst
Voordekunst werkt samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, ABN AMRO, BankGiro Loterij Fonds, Deloitte, Fonds 1818, Mondriaan Fonds, Provincie Overijssel, Provincie Limburg, Provincie Noord-Holland, Provincie Gelderland, Keunstwurk Fryslân, Kunstraad Groningen en vanaf 1 mei 2016 ook door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

SAN FRANCISCO and TEL AVIV, Israel, July 19, 2016 /PRNewswire/ -- GuardiCore, a leader in internal data center security and breach detection, today announced that the company has raised $20 million in Series B funding. The latest round is led by existing investors Battery Ventures and 83North (formerly Greylock IL) and joined by Cisco Investments bringing the company's total funding raised to date to $33 million.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160607/376287LOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20160607/376287LOGO]

GuardiCore will use the funds to address growing demand for its GuardiCore Centra(TM) Security Platform, invest in additional product research and development, expand its commercial reach through its global ecosystem and channel partners, and to fuel its overall sales and marketing efforts. The participation of GuardiCore's existing investors - Battery Ventures and 83North - in this latest round of funding demonstrates a strong degree of confidence in the company's current market traction, and its continued development of the industry's broadest solution for data center security.

"The complex and dynamic nature of modern data centers, along with very high traffic rates, demands that today's organizations re-evaluate their data center security architecture to incorporate application-layer visibility, granular micro-segmentation, real-time detection and automated response," said Pavel Gurvich, CEO and co-founder of GuardiCore. "Currently deployed in enterprise data centers globally, our GuardiCore Centra(TM) Security Platform provides these capabilities for the enterprise and is rapidly gaining momentum as a platform level solution for the detection, investigation and mitigation of data center threats in real-time, reducing exposure, risk, and cost."

Securing the Data Center

Today's cloud and hybrid cloud data center environments consist of a wide range of technologies designed to help the enterprise realize the highest levels of performance, productivity and profitability. Yet, there is a growing realization that current security solutions are not equipped to keep pace with new, advanced threats that continue to put these specific environments at risk, and subsequent growing urgency to find and implement innovative security solutions that integrate and interoperate with a broad set of data center and cloud technologies. Veterans of Israel Defense Forces technology units, GuardiCore's founders recognized this gap in enterprise security in 2013 and have been focused on providing solutions that quickly detect and respond to breaches within the data center environment ever since.

With production deployments across a wide range of verticals in some of the largest and most demanding enterprises in the world, GuardiCore's platform featuring application level visibility and threat detection and response, has been designed to support virtually any data center environment, including bare metal, virtualized servers, Software Defined Networks (SDNs), containers and private and public cloud infrastructures. Additional funding will be used to further expand and integrate core security controls across these principal infrastructure platforms, and expand to further technologies deployed most commonly in today's data center environments. Specifically, additional focus will be placed on further developing an ecosystem of technology partners capable of providing the highest level of certifications, integration, and security to GuardiCore's customers.

Tweederde klachten bij ECC nu nog over digitale aankopen in ander EU-land

De Europese Commissie presenteert vandaag voorstellen die het voor consumenten in de EU veiliger en makkelijker moeten maken om online aankopen in het buitenland te doen.

In de voorstellen krijgen consumentenautoriteiten zoals de ACM meer bevoegdheden, zodat ze mistanden en oplichtingspraktijken over de grens sneller aan kunnen pakken. Internationale pakketbezorgers moeten verantwoording af gaan leggen over hun hogere prijzen. Voor online platforms gaan dezelfde strenge regels gelden als voor webshops. Verder wil de commissie een eind maken aan ongeoorloofde geoblocking, waarbij bezoekers van buitenlandse webshops worden geweerd en daardoor geen gebruik kunnen maken van lagere prijzen en tarieven.

De handel via internetaankopen is enorm belangrijk voor de Europese economie en bedroeg in 2014 in totaal 370 biljoen euro. Toch kocht slechts één op de zes Europeanen (18 procent) in dat jaar online goederen of diensten in een ander EU-land, terwijl 44 procent internetaankopen in eigen land deed. Dat komt omdat mensen te weinig vertrouwen hebben om over de grens te kopen. Van alle klachten die binnenkomen bij de Europese Consumenten Centra (ECC's), aanspreekpunt voor grensoverschrijdende juridische klachten van consumenten, gaat tweederde (68 procent) over online aankopen. Kopers betalen wel, maar krijgen de aankoop niet geleverd (18 procent), zijn de dupe van onduidelijke contracten (15 procent), krijgen een product in de bus dat kapot is (10 procent) of niet voldoet (9 procent), worden het slachtoffer van oneerlijke handelspraktijken of moeten aanvullende kosten betalen (beide 5 procent). Het Nederlandse ECC in Utrecht kreeg vorig jaar ruim 4700 grensoverschrijdende klachten binnen, waarvan de meesten gingen over transport (per vliegtuig), accommodaties, ongevraagde zendingen, elektronica, kleding en schoenen.

Het pakket maatregelen van de Europese Commissie probeert consumenten meer rechten te geven en de markt transparanter te maken. Zo moet het bezorgen van pakketten vanuit andere EU-landen goedkoper worden. Nu rekenen bezorgdiensten vaak een drie tot vijf keer hogere prijs dan voor binnenlandse bezorging, zonder dat duidelijk is waarom. Straks moeten ze die bedragen verantwoorden aan nationale toezichthouders en moeten andere partijen toegelaten worden op de markt om meer concurrentie te krijgen.
Toezichthouders in de EU - zoals de ACM in Nederland - kunnen straks beter gaan samenwerken om sneller te reageren op klachten van consumenten, illegale en oplichtingspraktijken op het internet aan te pakken en zo nodig websites uit de lucht te halen. De leidraad tegen oneerlijke handelspraktijken wordt aangescherpt, zodat voor rechters duidelijk wordt hoe ze de regels moeten interpreteren. Ook gaan voor online platforms dezelfde consumentenregels en -rechten gelden als voor webshops.
De maatregelen zijn een eerste stap op weg naar nieuwe wetgeving. Ze moeten nog goedgekeurd worden door de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement.

Vandaag, maandag 18 april 2016, hebben de ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker het geactualiseerde Techniekpact 2020 in ontvangst genomen uit handen van Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact. Om mee te kunnen bewegen met de impact van technologische ontwikkelingen in de maatschappij is het Techniekpact geactualiseerd. De inzet voor 2016-2020 van het Techniekpact bestaat uit 12 doelen, van het structureel aanbieden van wetenschap en technologie in het onderwijs, het zorgen voor voldoende en vakbekwame leerkrachten tot het investeren in duurzame inzetbaarheid van technici. De presentatie van het geactualiseerde Techniekpact vond plaats tijdens de jaarconferentie in de Onderzeebootloods op de RDM Campus te Rotterdam.

Eerste concrete acties
Op de jaarconferentie van het Techniekpact zijn een aantal acties al direct omgezet in concrete daden. Staatssecretaris Dekker nam het voortouw bij het aansporen van het bedrijfsleven om meer te gaan samenwerken met het onderwijs. Tijdens zijn werkbezoek aan 3M in Delft ondertekende Managing Director Marina Fernhout een samenwerkingsovereenkomst met Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Als Jet-Net bedrijf zal 3M zich nog actiever gaan inzetten om jongeren te stimuleren voor een carrière in de bèta en technologie.

Carrières leraren moeten meer circulair
Doekle Terpstra presenteerde een denkrichting voor het oplossen van het lerarentekort in het beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Het plan is opgesteld door een groep 'Omdenkers' in opdracht van de minister Bussemaker. Deze denkrichting stelt voor carrièrepaden van leraren circulair te maken; meer flexibeler en hybride. Je bent niet alleen leraar voor de rest van je leven, maar combineert dit met een carrière in het bedrijfsleven of onderzoek. Je beweegt je tussen deze werelden of je combineert het in een duobaan.

Eerste ICT beurs uitgereikt
Door de heer Van Alphen sr. van IT-Staffing is de eerste beurs van Euro 2.500,= van het beurzenprogramma dutch digital delta Talent Grants uitgereikt aan hbo-student Sefa Küçükdemirci, Hogeschool InHolland. Het nieuwe beurzenprogramma van dutch digital delta geeft excellente mbo-, hbo- en wo- studenten die een IT-opleiding volgen de kans zich verder te ontwikkelen tot IT-professional. De dutch digital delta Talent Grants zijn onderdeel van de Human Capital Agenda ICT, een actieplan om aan de groeiende vraag naar IT-professionals te voldoen.

Urgentie blijft onveranderd groot
Sinds de ondertekening van het Techniekpact in 2013 hebben partners op alle fronten een beweging in gang gezet die voor resultaten zorgt. Meer jongeren kiezen voor techniek, er is een toenemende betrokkenheid van het bedrijfsleven én het aanbod in het hoger beroepsonderwijs is transparanter en breder geworden. De urgentie van het Techniekpact blijft echter onverminderd groot. Er is nog veel winst te behalen in het aantal leerlingen op het vmbo en mbo dat kiest voor een technische opleiding en in het aandeel meisjes in technische opleidingen. Daarnaast wordt er een groot tekort verwacht aan gekwalificeerde techniekdocenten voor het beroepsonderwijs. Cijfers van het UWV geven aan dat er op middellange termijn in de technische en ICT arbeidsmarkt nog steeds krapteberoepen te verwachten zijn. Voldoende en vakbekwame technici op alle niveaus en allerlei terreinen zijn essentieel voor Nederland om een toppositie in de wereldeconomie te handhaven.

13.000ste aansluiting glasvezelnetwerk regio Dokkum en Waddeneilanden

Dokkum, 25 april 2016 - Het Noord Friese platteland in de regio Dokkum en de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland worden in gestaag tempo aangesloten op snel internet. De behoefte is groot en het gebruik door bewoners en ondernemers is twee keer zo hoog als in de rest van Nederland, zo blijkt bij het glasvezelproject van kabelmaatschappij Kabelnoord.

Er zitten heel veel bedrijven op het platteland. Veel meer dan mensen denken," zegt directeur Niek Geelhoed van Kabelnoord. ,,Iedere boer is ook een bedrijf. Iedere koe heeft tegenwoordig niet alleen een chip in zijn oor, maar ook een sensor die data doorstuurt. Die data moet wel ergens heen. Daarom is het voor boeren en bedrijven zo belangrijk dat de download- en de uploadsnelheid van glasvezel even snel is. Daarvoor bieden koperdraad of 4G geen soelaas."

De kabelmaatschappij gaat de komende jaren ruim 28.000 adressen in haar werkgebied aansluiten op het nieuwe glasvezelnetwerk. Deze maand bereikt ze de 13000e aansluiting en de aannemer is al hard aan het graven naar de 14.000e. Het project startte in 2014 met de aanleg van glasvezel in wijken van Dokkum en in Kollum. Vorig jaar september startte de aanleg in Schiermonnikoog, het eerste Waddeneiland van Nederland dat volledig wordt voorzien van een glasvezelnetwerk. Daarna volgden Ameland, de dorpen Feanwâlden en Ternaard en de binnenstad van Dokkum. Bijzonder was de aanleg van het buitengebied van Sibrandahûs, waar met steun van Provincie Friesland bewoners zonder kabelaansluiting werden voorzien van een gratis glasvezelnetwerk. Momenteel wordt er glasvezel aangelegd in Damwâld en Oudwoude. In mei 2016 start de aanleg in De Westereen.
Na fase 1 van het project, die deze zomer afloopt, zijn 16.740 adressen aangesloten. In 2020 zijn dat er 28.590, ruim 2000 meer dan het huidige aantal kabelaansluitingen. In tegenstelling tot andere projecten wordt bij klanten de traditionele coaxkabel zonder tariefsverhoging vervangen door glasvezel.

Nederland telt inmiddels 2,3 glasvezelaansluitingen, maar slecht een miljoen mensen hebben ook een glasvezelabonnement. ,,Bij ons heeft 80 procent van de mensen met een aansluiting ook een abonnement. Dat is het dubbele van het landelijk gemiddelde," stelt Geelhoed.
Volgens hem is de behoefte in de regio groot. ,,De wens voor superieur breedband-internet in een landelijk gebied als Noordoost-Friesland is voelbaar. Dit maakt dat wij in alle dorpen hartelijk worden ontvangen. Steeds meer mensen onderkennen het belang van een stabiele verbinding met goede internetsnelheden. Onze aannemer kan in vrijwel alle gevallen probleemloos aanleggen," aldus Geelhoed.

Over Kabelnoord
Kabelnoord is een kabelmaatschappij uit Dokkum. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Ameland en Schiermonnikoog. Deze gemeenten zijn tevens aandeelhouder. Kabelnoord heeft als triple-play aanbieder meer dan 90 procent marktaandeel op haar aansluitingen en voert hiervoor doorgifte, service en aanleg zelf uit. Bij het Noordoost-Friese bedrijf werken 35 mensen.

Speciale jubileum veiling met 125 originele werken

Het is precies 70 jaar geleden dat Nederland kennis maakte met Paulus de Boskabouter. De populaire stripreeks van de in Amsterdam geboren tekenaar Jean Dulieu (het pseudoniem van Jan van Oort), verscheen voor het eerst in 1946 als stripverhaal in het dagblad 'Het Vrije Volk'. De eerste reeks liep meer dan 10 jaar. Ter ere van dit 70-jarig jubileum organiseert online veilinghuis Catawiki voor de allereerste keer in Nederland, een grote Paulus de Boskabouter originelenveiling. Tijdens deze veiling komen meer dan 125 originele tekeningen, schetsen en aquarellen van Paulus de Boskabouter onder de hamer. Het is voor het eerst dat er zoveel tekeningen van Dulieu tegelijk worden geveild. Het topstuk van de veiling is een originele aquarel die Dulieu in 1960 maakte voor het maandblad Eva. De verwachting is dat deze tekening rond de 2.400 euro zal opbrengen. In totaal kan de veiling zo'n 40.000 euro opbrengen.

TV-serie
Jean Dulieu wordt door velen gezien als een van de grootste Nederlandse verhalenvertellers en (strip)tekenaars van de twintigste eeuw. Volgens veilingmeesters Jacques Pels & Rik Lok, stripexperts bij Catawiki, is dit hem gelukt door hard te werken. "Na het succes van de stripverhalen werd Paulus de Boskabouter ook bekend bij het grote publiek via een radiohoorspel en later ook met de bekende poppenfilmpjes op TV. Opmerkelijk was dat alle stemmen in het hoorspel door Dulieu zelf werden ingesproken. Ook de marionetten en decors voor de TV-filmpjes maakte hij zelf", aldus de veilingmeesters.

Veel belangstelling
De veilingmeesters geven aan dat er al veel belangstelling is voor de veiling. "Er zijn complete generaties met Paulus de Boskabouter opgegroeid. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen is de serie verschenen. Nog steeds zijn de boeken en strips overal te koop. Er zijn dan ook veel verzamelaars geinteresseerd in het originele werk van Dulieu. We verwachten ook dat er musea zijn die de veiling in de gaten gaan houden",

De veiling duurt tot en met zondag 12 juni en is te bekijken via: www.catawiki.nl/paulus

Tijdens de expositie THE ART OF BANKSY, 18 juni tot en met 30 september in de Beurs van Berlage, zullen onder meer de iconische werken 'Flagwall' en 'Media Canvas' tentoongesteld worden. Deze sleutelwerken in het oeuvre van street artist Banksy zijn sinds 2006 niet meer geëxposeerd.

De Beurs van Berlage is van juni tot en met september in de ban van Banksy. Het werk van 's werelds beroemdste street art-kunstenaar is bijeen gebracht door curator Steve Lazarides, in samenwerking met de Nederlandse onderneming Brand New Expo. Speciaal voor de Amsterdamse expositie heeft Lazarides naast andere bekende Banksy-werken ook de twee spraakmakende en actuele kunstwerken geselecteerd die als sleutelwerken in zijn oeuvre worden gezien. 'Flagwall' (366x611cm) en 'Media Canvas' (274x366cm) zijn sinds de Amerikaanse Banksy expositie 'Barely Legal' uit 2006 niet meer aan het publiek getoond.
"Daarnaast exposeren we een aantal foto's die het werk in de juiste context plaatsen", aldus Lazarides. "Deze heb ik zelf genomen tijdens de samenwerking met Banksy en zijn nooit eerder getoond."

Opgesteld binnen diverse high-tech displayinstallaties, omvat de tentoonstelling THE ART OF BANKSY ruim 85 werken van de veelbesproken kunstenaar. Hieronder 'Girl with Balloon' en 'Laugh Now', ooit spraakmakende statements op het kruispunt van politiek, graffiti en kunst, nu onderdeel van de grootste Banksy collectie die ooit bijeen is gebracht. De werken zijn afkomstig uit de collectie van Lazarides. THE ART OF BANKSY toont dat het werk van Banksy ook buiten de oorspronkelijke context spraakmakend is en tot nadenken stemt.

Wat de tentoonstelling niet doet is antwoord geven op de vraag wie of wat Banksy is. Die vraag houdt de kunstwereld al sinds het begin van de jaren '90 bezig. De hoe dan ook Britse Banksy duikt wereldwijd op en weet met humoristische, politiek getinte en enigszins provocerende werken die hij in de openbare ruimte plaatst de gevestigde orde op te schudden. Veelal door met stencils afbeeldingen en teksten op muren te spuiten (onder meer aan de Palestijnse zijde van de scheidingsmuur met Israël), maar vaak ook door onder de neus van curatoren zijn werken eigenhandig in musea op te hangen, zoals het Metropolitan in New York en het British Museum in Londen. Banksy staat bekend om zijn anti-kapitalistische boodschap en de spiegel die hij de mensheid graag voorhoudt. Zijn laatste grote werk was het vervallen 'anti-pretpark' Dismaland, dat in de zomer van 2015 langs de Britse kust nabij Bristol werd opgetuigd. Hoewel wereldwijd actief, is Banksy's werk nooit in Nederland op muren of in straten verschenen. THE ART OF BANKSY maakt het iconische werk voor het eerst op brede schaal voor de Nederlandse liefhebbers toegankelijk.

THE ART OF BANKSY EXHIBITION 18 juni - 30 september 2016
Beurs van Berlage, Damrak 234, Amsterdam
Dagelijks geopend van 11.00u tot 19.00u, op vrijdag tot 21.00u.
Tickets: Volwassenen Euro 19,50 euro, Studenten Euro 16,50 euro, CJP Euro 14,50 euro
Kinderen vanaf 6 jaar Euro 8,50 euro
Website: www.theartofbanksy.amsterdam
Get Inspired: live.theartofbanksy.amsterdam 

Kleinste in productie genomen miniatuurboeken zijn kleiner dan een punaise

Deze week wordt bij online veilinghuis Catawiki een setje bijzondere boekjes geveild. De boekjes zijn niet groter dan een punaise. Het zijn daarmee de kleinste boeken die ooit seriematig in productie zijn genomen. Volgens veilingmeester Kurt Salchli, antieke boeken expert bij Catawiki, zijn de boekjes uit ca. 1960 erg zeldzaam. ''De mini-boekjes zijn heel ingenieus gemaakt. De minuscule leren bandjes en het bindwerk is met de hand gemaakt en dus alleen de echte vakmensen konden deze boekjes maken''. Wat de boekjes in de veiling extra bijzonder maakt is dat ze nog altijd in hun originele doosje zitten met bijbehorende vergrootglazen. "Het gebeurt wel vaker dat we miniatuurboekjes op de veiling zien, maar vrijwel nooit zo'n compleet setje nog in het authentieke doosje''.

Vakmanschap
De boekjes hebben vier verschillende onderwerpen. Zo is in één van de boekjes bijvoorbeeld 'Ik hou van jou' in 7 verschillende talen te lezen. Volgens de veilingmeester van Catawiki gaat het bij deze boekjes niet zozeer om de inhoud maar meer om het vakmanschap. ''Deze boekjes werden 60 jaar geleden gemaakt door boekbinders die hiermee hun vakmanschap wilden aantonen. Dat de boekjes zijn gebonden in heel klein leren bandje geeft aan dat het hier echt om iets bijzonders gaat'', aldus veilingmeester Salchli.

Verzamelaars
Salchli verwacht veel belangstelling voor de veiling. ''Vanwege de curiositeit en de zeldzaamheid zijn de boekjes erg gewild bij verzamelaars. Voor veel verzamelaars zouden deze boekjes dan ook het topstuk van hun verzameling kunnen worden''. De veiling sluit donderdag 21 april en is te bekijken via www.catawiki.nl/miniboekjes

Het Limburgs Museum opent op 23 april aanstaande de cultuurhistorische familietentoonstelling Draken. De tentoonstelling is een coproductie van het Limburgs Museum en het STAM - Stadsmuseum Gent en werd mede geïnspireerd door het zeven-jaarlijkse Draaksteken, dat in augustus van dit jaar in Beesel plaatsvindt. Opvallend in de expositie is een 'skelet' van een Chinese Slangendraak van Deeves (Serpentodraco deevesi). Het is samengesteld door Dominick Verschelde, conservator van het Gents Universiteitsmuseum Collectie Dierkunde. De draak heeft van zijn schepper de koosnaam Rubi gekregen.

Het is een fictieve reconstructie met echte beenderen, afkomstig van een ruim vier meter lang skelet van een python en de beenderen van een konijn, kalkoen en enkele hanen. Serpentodraco, het eerste deel van de wetenschappelijke naam, betekent Slangendraak. Het tweede deel is een afleiding van de initialen van Dominick Verschelde. Spreek D.V. in het Engels uit en zet er de lettergreep si achter en voilà, je hebt deevesi. Ruby is Engels voor robijn, een rode edelsteen. De slangendraak had een pantser van rode schubben en rode ogen. Vandaar Rubi.

Dominick Verschelde over Rubi: "Het is een draak van het Chinese type, maar met enkele specifieke kenmerken. Het dier heeft geen twee maar drie paar poten. De achterpoten en middenpoten dienen de stabiliteit en voortbeweging van het lange en smalle drakenlichaam. De gereduceerde voorpootjes doen denken aan die van Tyrannosaurus rex, ze helpen bij de voeding en dienen als tandenstokers. "Bij het skelet liggen beenderen van prooidieren; enkele zijn er in een opvallende cirkel gelegd. Dominick Verschelde: "Het idee erachter is het volgende. Rubi is een jong mannetje dat net geslachtsrijp is. Een vrouwtje aantrekken om te paren, is niet zo makkelijk. Daarom heeft hij met beenderen van prooien een siernest gemaakt met middenin de kop van een kip. Je moet dat zien als een voedseloffer om een vrouwtje te lokken."

Draken prikkelen wereldwijd en al eeuwenlang de fantasie. Er zijn spannende volksverhalen, games en films met draken. Ze zijn vereeuwigd in beelden, op schilderijen, prenten, kaarten, hemelglobes en als tattoo. Draken symboliseren het kwaad en tiranniseren de bevolking. In oosterse culturen bewegen ze zich tussen hemel en wereld. Soms is de draak een vriend, dan weer een vijand. Het fabeldier bestaat echt. Nou ja in de fantasie, zoals in die van de bioloog Dominick Verschelde.